Privacy
Privacy

De website www.keelguard.nl is eigendom van Bouwmeester Watersport. 
Alle getoonde informatie op www.allesvoordeboot.nl wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie. 

Bouwmeester Watersport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel www.keelguard.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bouwmeester Watersport niet aansprakelijk voor informatie die op deze website staan.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Bouwmeester Watersport, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) -personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Bouwmeester Watersport. Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen altijd gewijzigd worden. 

Wijzigingen Privacy Statement 

Bouwmeester Watersport b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Betalingen

Het afreken- en orderproces voor "keelguard.nl" zijn beveiligd door GlobeCharge.

Ons gepatenteerde fraude protectie systeem verzekert de veilige verzending van uw gegegvens.

Al uw persoonlijke- en betaalgegevens voert u in op beveiligde pagina's waar gebruik wordt gemaakt van een zeer hoge SSL encryptie om uw data te beschermen tegen interceptie terwijl ze via het Internet naar ons toegezonden worden. Zodra uw betaling voor deze order is goedgekeurd, worden al uw betaalgegevenns automatisch van onze beveiligde server verwijderd

Het SSL certificaat dat deze transactie beschermt is geleverd door Digicert, Inc.


Vragen?
Heeft u bezwaar tegen een onderwerp, getoonde afbeelding of opmerkingen over ons privacybeleid dan kunt u dat kenbaar maken aan de redactie 
Dit kunt u richten aan: info@bouwmeesterwatersport.nl, Binnendams 40, 3373AD Hardinxveld-Giessendam. 

© 2009 Bouwmeester Watersport 

www.keelguard.nl